Wczesna interwencja logopedyczna niemowląt

Stanowi pracę logopedy z dzieckiem od urodzenia do 3 roku życia.
W tym okresie dochodzi do intensywnego rozwoju układu nerwowego, stąd też ten czas jest bardzo ważny do stymulacji, wyrównywania nieprawidłowości w rozwoju mowy, ponad to zapobiegania powstaniu zaburzeń mowy w przyszłości.
Wczesna interwencja logopedyczna/ neurologopedyczna skierowana jest szczególnie do dzieci z ciąż zagrożonych, powikłanych porodów – przez co obciążanych rozwojowymi i nabytymi w okresie płodowym lub okołoporodowym uszkodzeniami układu nerwowego, urodzonych przedwcześnie, z wadami genetycznymi, takimi jak m.in. zespół Downa, do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Wczesna interwencja logopedyczna/ neurologopedyczna daje możliwość usprawnienia funkcji związanych z poborem pokarmu, a w konsekwencji wspiera rozwój mowy. Podczas ssania, żucia, połykania dochodzi do aktywowania tych partii mięśni, które odpowiadać będą za artykulację.

Wspomaganie rozwoju mowy małego dziecka

Obejmuje działania logopedyczne/ neurologopedyczne w okresie przedszkolnym, tj. od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.
Wiek przedszkolny to okres, w którym intensywnie rozwija się mowa dziecka, kształtuje się umiejętność wypowiadania, poprawność mówienia, bogaci zasób słów. Ważne jest, żeby w tym okresie stymulować rozwój mowy dziecka po to, aby wyrównywać deficyty związane z rozwojem mowy, zapobiegać utrwalaniu się wady wymowy. Oddziaływania logopedyczne są ważne po to, aby dziecko możliwie jak najlepiej przygotować do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
Wspomaganie rozwoju mowy u małego dziecka obejmuje m.in.: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, naukę prawidłowego oddechu podczas mówienia, rozwijanie percepcji słuchowej, wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, wspomaganie komunikacji, kształtowanie mowy ekspresyjnej, wspieranie rozwoju dziecka w zakresie: percepcji wzrokowej, motoryki, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej, terapię zaburzeń mowy, terapię ustno – twarzową i stymulację sensomotoryczną osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, terapię w zakresie umiejętności jedzenia.

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna dziecka w okresie szkolnym

Obejmuje terapię zaburzeń mowy oraz wad wymowy, wspierającą naukę czytania i pisania, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – stymulującą rozwój mowy oraz rozwój pozostałych funkcji psychicznych.

Rehabilitacja mowy starszego dziecka i osób dorosłych

Skierowana do dorosłych pacjentów z zaburzeniami mowy, takimi jak: afazja, dysartria, zaburzeniami połykania – dysfagia, które powstały w przebiegu choroby neurologicznej, urazu czaszki, procesu nowotworowego, udaru mózgu, procesów zwyrodnieniowych mózgu.
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna w takich przypadkach skupia się na dostosowaniu technik indywidualnie do każdego pacjenta, do jego możliwości fizycznych, umysłowych, wykształcenia, do wieku i do zainteresowań. Prowadzone ćwiczenia mają na celu przywracanie zaburzonych czynności mowy, ale również wspieranie pozostałych funkcji psychicznych, takich jak: zaburzenia uwagi, pamięci, spostrzegania, zaburzenia procesów myślowych.

 

fb

Telefonicznie: 793-233-282

E-mail: kontakt@handlepoint.pl

Formularz kontaktowy:

Odpowiemy do 24 godzin.

fb