Dzięki współpracy wykwalifikowanych specjalistów, zapewniamy kompleksową pomoc z zakresu:

NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

Diagnostyka i leczenie schorzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży

Kwalifikowanie i opisywanie badań EEG i USG

FIZJOTERAPII

Terapia neurorozwojowa NDT Bobath dla dzieci i niemowląt

Leczenie wad postawy

Ortopedyczna Terapia Manualna OMT Kaltenborn-Evjenth

Terapia w kostiumie rehabilitacyjnym THERATOGS oraz sprzedaż kostiumów

Kinesiology Taping (metoda naklejania plastrów dynamicznych)

Trójwymiarowa, manulana terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym wg. terapii Zukunft-Huber

Wkładki korygujące do butów z włókna węglowego marki IGLI

INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza zaburzeń sfer sensorycznych u dzieci

Terapia integracji sensorycznej

LOGOPEDII

Terapia logopedyczna

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Terapia z zakresu pedagogiki specjalnej

Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa

Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

PSYCHOTERAPII i PSYCHOLOGII

Psychoterapia (indywidualna, rodzinna, dla par/małżeństw)

Psychologia (diagnostyka dzieci i dorosłych)

Diagnoza ADHD

Diagnoza Autyzmu

Diagnoza Inteligencji wg Skali Wechslera dla Dzieci

Prowadzimy również szkolenia z zakresu:

- prawidłowej pielęgnacji oraz sposobów noszenia niemowląt zgodnych z koncepcją neurorozwojową

Szkolenie z zakresu pielęgnacji niemowląt obejmuje porady dotyczące układania, podnoszenia, noszenia, przewijania, przebierania, doboru właściwej pozycji w czasie kąpieli, a także wiele innych praktycznych informacji dotyczących niemowląt i dzieci, stymulujących ich prawidłowy rozwój.

- stosowania kostiumów rehabilitacyjnych TheraTogs, a także sprzedaż kostiumów

Szkolenie z zakresu stosowania kostiumów TheraTogs obejmuje ocenę funkcjonalną dziecka a następnie dobór właściwego upięcia, celem najefektywniejszego wspomagania jego funkcji i aktywności. Następnie prowadzony jest instruktaż dla rodziców (opiekunów) dotyczący prawidłowego zakładania systemu TheraTogs.

Nasi Specjaliści posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i niemowlętami, u których rozpoznano następujące schorzenia:

- mózgowe porażenie dziecięce
- rozszczep kręgosłupa oraz przepuklinę oponowo-rdzeniową
- hemiplegia, porażenie połowicze (powstałe np. w wyniku udaru mózgu)
- encefalopatia
- zespoły genetyczne (m.in. zespół Downa, czy zespół Retta)
- zanik mięśni i pierwotne zaburzenia mięśniowe (m.in. dystrofia mięśniowa)
- wrodzona sztywność stawów (artrogrypoza)
- cechy autystyczne
- zaburzenia rozwoju mowy i języka
- niepełnosprawność sprzężoną z uszkodzonym narządem słuchu oraz wzroku
- wady postawy
- zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt
- asymetria ułożeniowa niemowlęcia
- wcześniactwo
- kręcz szyi
- wady wymowy
- trudności z karmieniem dzieci i niemowląt
- inne

fb

Telefonicznie: 793-233-282

E-mail: kontakt@handlepoint.pl

Formularz kontaktowy:

Odpowiemy do 24 godzin.

fb