Integracja sensoryczna (SI) jest to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą oraz wcześniejszymi doświadczeniami tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych dni życia płodowego i najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego.
Metoda SI kierowana jest do dzieci:

- z trudnościami w uczeniu się
- z nadruchliwością i deficytem uwagi
- z grupy ryzyka dysleksji
- z zaburzeniami werbalno- słuchowymi
- z Zespołem Downa
- ze spektrum autyzmu

Prawidłowa koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, czucie, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, rozwój mowy, czytanie, pisanie są zależne od procesów integracyjnych, które dokonują się w ośrodkowym układzie nerwowym. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układów sensorycznych mogą natomiast skutkować różnymi zaburzeniami, m.in.:

- niezgrabnością ruchową
- trudnościami w utrzymaniu równowagi
- trudnościami w samoobsłudze
- trudnościami w opanowaniu nowych umiejętności ruchowych
- zbyt dużą ruchliwością
- problemami z koncentracją uwagi
- nieprawidłowym napięciem mięśniowym
- trudnościami w opanowaniu czynności precyzyjnych tj. nawlekanie, cięcie, rysowanie
- trudnościami z opanowaniem czytania, pisania
- nadwrażliwością na dotyk
- unikanie huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw
- nadwrażliwością na hałas
- nadwrażliwością na światło

Właściwa integracja sensoryczna stanowi podstawę do:

- prawidłowego rozwoju ruchowego
- uczenia się
- samoobsługi
- zachowania
- rozwoju emocjonalnego

Terapia SI jest terapią indywidualną i ma postać „naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy. Zajęcia mają w większości charakter aktywności ruchowej. Dziecko pod okiem terapeuty wykonuje ćwiczenia angażujące jego ciało oraz zmysły. Formy terapii i atmosfera w czasie zajęć zachęcają dziecko do działania oraz wpływają na poprawę jego motywacji.

fb

Telefonicznie: 793-233-282

E-mail: kontakt@handlepoint.pl

Formularz kontaktowy:

Odpowiemy do 24 godzin.

fb